Witam Serdecznie.Właśnie maiałam sprzeczkę z mężem na temat określenia „popularny”odnośnie osoby.Czy przymiotnik popularny określa również osobę,która jest powszechnie znana lecz nie koniecznie akceptowana ? Czy mianem osoby popularnej można nazwać kogoś kogo się nie uznaje za autorytet będącej jednak osobą znaną większemu gronu ludzi? Np: kotrowersyjna gwiazda rocka,osoba,której zachownie nie koniecznie jest „godne naśladowania”może być postacią popularną?
Pozdrawiam z wyrazami szacunku
Katarzyna Marut

Warto przytoczyć definicje tego słowa zawarte w kilku polskich słownikach. Popularny to:

a) 'powszechnie znany, ceniony, używany’ (Internetowy słownik języka polskiego PWN);
b) 'znany, lubiany i podziwiany przez ludzi’ (Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki);
c) 'cieszący się uznaniem wśród szerokich kręgów społeczeństwa, ceniony przez ogół, znany’ (Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski).

Na podstawie definicji można wysnuć wniosek, że człowiek popularny to osoba: 1) znana; 2) ciesząca się uznaniem; 3) lubiana przez ogół społeczeństwa; 4) rozpoznawana powszechnie.

Ktoś, kto jest znany i z jakichś powodów kontrowersyjny, może być jednocześnie ceniony wśród szerokich kręgów społeczeństwa, np. za odwagę w artykułowaniu swoich nietypowych poglądów. Niewątpliwie nie jest to cecha, która wykluczałaby taką możliwość. Stąd wniosek, że muzyk czy polityk, który zachowuje się nietypowo, a jakiego działanie wywołuje rozbieżne opinie, może być popularny.

Niefortunne jednak byłoby określanie tym słowem osób, których zachowanie budzi społeczny sprzeciw, np. uznawane jest za naganne moralnie. W takim wypadku zdecydowanie lepiej mówić o rozpoznawalności niż popularności.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla