Proszę o opinię, która z wypowiedzi jest właściwa:
1. „życzą Ci: Twoje rodzeństwo z rodzinami”
2. „życzy Ci: Twoje rodzeństwo z rodzinami”

 

Gdy mamy do czynienia z tzw. podmiotem towarzyszącym (a tak jest w Pana przykładzie) wyjątkowo dopuszczalne jest użycie orzeczenie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Wybór powinien być uwarunkowany względami znaczeniowymi. Jeśli rodzeństwo z rodzinami życzy, to można sądzić, iż to rodzeństwo wyszło z taką inicjatywą, a rodziny tylko dołączają się do życzeń. Jeśli jednak rodzeństwo z rodzinami życzą to wynika z tego, że udział w życzeniach zarówno rodzeństwa, jak i rodzin jest taki sam. Ponadto powinno się zrezygnować z użycia dwukropka.

Elwira Olejniczak