witam,
Czy powinno się mówić : Spacer będzie trwał około 3 godziny czy około 3 godzin?
Odpowiednio 2,5 godziny czy 2,5 godzin?
Pozdrawiam
Monika Gajek

Wyraz użyty po przyimku około powinien mieć formę dopełniacza. Powiemy więc poprawnie: około pięciu centymetrów, około dziesięciu metrów i – nawiązując konkretnie do Pani pytania – około trzech godzin. Reguła ta wymaga jednak uściślenia.
W konstrukcjach z liczebnikiem złożonym (do takich należy dwa i pół) o formie określenia rzeczownikowego nie decyduje liczebnik wskazujący na liczbę całkowitą, ale liczebnik pół. Drugie przytoczone przez Panią połączenie powinno mieć zatem postać: około dwóch i pół godziny. Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego podaje inne przykłady podobnych konstrukcji, por. Zamierza tam zostać dwa i pół roku (nie: dwa i pół lata), Musimy kupić osiem i pół metra (nie: osiem i pół metrów) frędzli. Decyzja przyszła po pięciu i pół miesiąca (nie: po pięciu i pół miesiącach).

Pozdrawiam
Bartłomiej Cieśla