Dzień dobry, mam problem z zapisem nazwy „dolina Rabskiego (Rabiańskiego) potoku”. Chodzi mi o wielkość liter. Ten zapis do mnie nie przemawia, wyraz „Rabiański (Rabski)” jest przymiotnikiem, więc wydaje mi się, że powinno być „dolina rabskiego (rabiańskiego) potoku” albo „Dolina Rabskiego Potoku”. W książce którą czytam pojawił się zapis: „dolina Rabskiego (Rabiańskiego) potoku”. Z kolei w Internecie znalazłam następujący opis: „W tym miejscu umownie kończy się Bystre a zaczyna dolina Rabskiego Potoku. Obecnie w celu wypromowania tego terenu używana jest forma „Dolina Rabskiego Potoku” jako nazwa własna, nie ma ona jednak podłoża historycznego, miejscowi nigdy taką formą się nie posługiwali, podobnie jak określeniem Rabska Dolina. [http://www.twojebieszczady.net/rabe.php]. Proszę uprzejmie o wyjaśnienie. Łączę wyrazy szacunku Monika Jastrząb

Jeśli członem podrzędnym kilkuwyrazowej nazwy geograficznej jest rzeczownik w dopełniaczu (tu forma potoku), nazwę tę należy zapisać wielkimi literami (tj. Dolina Rabskiego Potoku/Dolina Rabiańskiego Potoku), por. też Cieśnina Beringa, Morze Barentsa, Dolina Pięciu Stawów Polskich. Przegląd stron internetowych pokazuje, że w użyciu jest przede wszystkim wariant pierwszy. Niezależnie od tradycji posługiwania się tym określeniem spełnia ono funkcje typowe dla nazwy własnej: wyodrębnia jednostkowy element rzeczywistości pozajęzykowej i pozwala go odróżnić od innych.

Bartłomiej Cieśla