Czy można tak napisać: prof. Jacek Majchrowski prezydent Krakowa, czy Prezydent Krakowa?

Wielokrotnie pisaliśmy już w poradni na temat pisowni nazw urzędów jednoosobowych i godności. Warto przed wysłaniem pytania przeszukać archiwum. Przypomnę raz jeszcze: nazwy stanowisk i godności (np. prezydent, premier, dyrektor, dziekan, prezes) piszemy zasadniczo małą literą. Jeśli nazwa taka pojawia się w urzędowej (oficjalnej) postaci w akcie prawnym, stosujemy wielkie litery. Możemy też zapisać nazwę urzędu jednoosobowego wielkimi literami w innych tekstach, jeśli nazwa taka występuje w pełnym brzmieniu i odnosi się do konkretnej osoby. Nie jest to jednak obligatoryjne. Zapis zależy więc od typu wypowiedzi, w której użyta została ww. nazwa.

Katarzyna Burska