Dzień dobry
mam uprzejme pytanie związane z pismami z prośbą o patronat. Mamy problem z ustaleniem poprawnej formy.
 – patronat nad wydarzeniem – wydaje się oczywiste,
ale objęcie patronatem (w jakim przypadku – kogo co? w bierniku?) konferencji, konferencję? Mamy taki rozłam:
„zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem drugą konferencję
czy
zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem drugiej konferencji,
czy
zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem nad drugą konferencją…”

oraz
…aby Instytucja objęła patronat nad naszym wydarzeniem
…aby Instytucja objęła patronatem nasze wydarzenie…”

pomysłów jest wiele, więc postanowiłam poszukać pomocy…:)

pozdrawiam
Anna Kopańska

Utarte połączenie wyrazowe, o które Pani pyta, odnotowywane jest w słownikach tylko w jednej postaci objąć patronat nad czymś. Natomiast w rozmaitych tekstach pisanych i mówionych częściej pojawia się obecnie zwrot o składni objąć patronatem coś. Mamy więc inną formę akceptowaną przez normę językową i inną rozpowszechnioną w społecznym zwyczaju językowym. Jest to przykład częstego zjawiska polegającego na tym, że forma rzadka jest zastępowana przez formę częstą, typową. Ta ostatnia powstała niewątpliwie pod wpływem łączliwości składniowej czasownika objąć w luźnych połączeniach składniowych (objąć coś ręką, ramieniem, wzrokiem, wyobraźnią itp.). Ponieważ pismo, które Pani redaguje, jest tekstem o charakterze oficjalnym, należałoby w nim jednak przestrzegać wymogów normy językowej, a zatem prośba o patronat powinna mieć następującą formę:

Zwracamy się z prośbą o objęcie patronatu nad drugą konferencją…

…aby Instytucja objęła patronat nad naszym wydarzeniem.

Izabela Różycka