Szanowni Państwo,
kontaktuję się z uwagi na pewne nieporozumienie, którego miałem okazję doświadczyć. Mianowicie – czy użycie słowa „obrzydliwy” w znaczeniu „brzydzący się czegoś” jest poprawne ?
Pozdrawiam

W Słowniku języka polskiego PWN obrzydliwy definiowany jest jako 'budzący wstręt, odrazę; bardzo brzydki, ohydny’. Internetowa wersja słownika podaje jeszcze jedno znaczenie, opatrzone jednak kwalifikatorem potoczny, mianowicie 'o osobie: brzydzący się czegoś’. Słownik poprawnej polszczyzny PWN z kolei za błędne uznaje używanie wyrazu obrzydliwy w znaczeniu 'brzydzący się czymś’. Warto zatem zwrócić uwagę na łączliwość czasownika brzydzić się. W zestawianiu z narzędnikiem będzie oznaczał 'czuć wstręt, odrazę do kogoś, czegoś’ (np. Brzydzę się fałszem), natomiast w połączeniu z dopełniaczem odwołuje do znaczenia 'czuć fizyczny wstręt’ (np. Brzydzę się myszy). W wypowiedziach potocznych możemy zatem utożsamiać brzydzący w drugim przytoczonym tu znaczeniu z obrzydliwym, w polszczyźnie wzorcowej należy się tego wystrzegać. Aby unikać nieporozumień, warto i w kontaktach prywatnych, nieoficjalnych posługiwać się precyzyjnymi określeniami.

Katarzyna Burska