Dobry wieczór.
Czy przyjęcie na oddział chirurgii czy do oddziału chirurgii?

Wyraz oddział w znaczeniu 'wyodrębniona część szpitala’ łączymy z przyimkiem na. Taką składnię sugerują m.in. redaktorzy Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN.

Bartłomiej Cieśla