Czym się różni określenie, ściana oddzielenia pożarowego od ściany rozdzielenia pożarowego?

Dzień dobry,
nie jestem przekonana, czy zadane pytanie powinno być skierowane do poradni językowej? Wymaga bowiem wiedzy z zakresu pożarnictwa. Jeśli chodzi o znaczenie, to słowa oddzielenie i rozdzielenie należy traktować je jako synonimy.

Oddzielićoddzielać znaczy tyle co:

1. «odgrodzić coś, kogoś od czegoś, kogoś»
2. «spowodować, że coś przestaje z czymś stanowić całość»
3. «rozdzielić kogoś z kimś, z jakąś grupą».
 
Z kolei rozdzielićrozdzielać oznacza:

1. «podzielić całość na części»
2. «podzielić coś między grupę ludzi, zwierząt»
3. «rozgraniczyć dwie różne sprawy»
4. «przegrodzić przestrzeń»
5. «spowodować czyjeś rozstanie z kimś».
                  (za: Słownik języka polskiego PWN).
 
Przedstawione definicje wskazują, że oddzielanie i rozdzielanie są podobną czynnością, przynajmniej z punktu widzenia języka.
Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka