Szanowni Państwo,

chciałabym wypowiedzieć się na temat firmy Empressia, niestety mam problem z jej odmianą przez przypadki.
Głównie zastanawiam się, czy napisać w Empressii czy w Empressi?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Pozdrawiam
Karolina Golec

Reguły ortograficzne głoszą, że w rzeczownikach zakończonych na -ia w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku piszemy na końcu  –i, jeśli jest to wyraz rodzimy i przyswojony (np. ziemi), –ii zaś, gdy jest to wyraz obcy (np. fobii). Ponieważ przywołana w pytaniu nazwa jest stylizowana na obcą, poprawną formą będzie w Empressii.

Katarzyna Burska