Jak odmienia się się rzeczownik 'blog’?

Dzień dobry,
rzeczownik blog ma rodzaj męski nieżywotny, więc odmiana przedstawia się następująco:

M. blog
D. blogu
C. blogowi
D. blog
N. blogiem
Ms. blogu

W potocznej polszczyźnie to słowo odmieniane zgodnie z rodzajem męskozwierzęcym i wówczas możemy usłyszeć formę D. i B. bloga.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka