Pięć czułek czy pięć czułków? Jak jest poprawnie?

 

Rzeczownik czułek jest rodzaju męskiego i odmieniamy go następująco:

M. czułek czułki  
D. czułka czułków  
C. czułkowi czułkom  
B. czułek czułki  
N. czułkiem czułkami  
Ms. czułku czułkach  
W. czułku czułki

 

W związku z tym poprawna forma to pięć czułków, a formę czułek możemy stosować jedynie w mianowniku lub bierniku liczby pojedynczej, np. jeden czułek wychylał się zza kwiatu, widzę dobrze ten czułek zza kwiatu.

Agnieszka Wierzbicka