Pytanie z gleboznawstwa: poziom glebowy orno-próchniczny czy ornopróchniczny?

Poziom gleby, o którym mowa w pytaniu, odnosi się do dwóch członów równorzędnych znaczeniowo — przymiotników od wyrazów orka i próchnica. Takie przymiotniki złożone piszemy zawsze z łącznikiem, poprawna forma to zatem orno-próchniczny (czyli jednocześnie i zawierający próchnicę, i nadający się do orki). Przeciwieństwem są przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo, w których jeden człon zawiera znaczenie główne, drugi zaś je tylko dookreśla. Stosujemy wówczas zapis łączny, np. rolniczoprzemysłowy (dotyczący przemysłu rolniczego).

Katarzyna Burska