Jak zapisać 'orzeszki pini’? Orzeszki pini czy orzeszki pinii, a może orzeszki piniowe?

Uniwersalny słownik języka Polskiego PWN pod red. S. Dubisza (t. 3, s. 146) wskazuje następujące formy przypadków: D. pinii, C. pinii, Ms. pinii.

Zgodnie z podanymi informacjami powinniśmy używać formy zapisu orzeszki pinii. Wspomniany słownik dopuszcza także określenie orzeszki piniowe.

Agnieszka Wierzbicka