Witam!
Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy podany zapis jest prawidłowy.
Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka: dziecko miłe i grzeczne, otwarte w stosunku do innych, lubiane przez rówieśników i dzieci młodsze; ma dobre relacje z dorosłymi; obowiązkowe i wytrwałe, chętnie wszystkim pomaga;

Niewłaściwy jest sposób oznaczenia wyliczeń: jeśli pierwsze ich piętro oznaczamy cyframi arabskimi [1, 2, 3], drugie – ze względów graficznych – dobrze jest oznaczyć literami [a), b), c)] lub złożonym zapisem cyfrowym [typu 1.1., 1.2., 1.3.]. Fragment: umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej powinien być zapisany od małej litery, dlatego że cały ten fragment stanowi kontynuacje zdania będącego zapowiednikiem wyliczenia, nie ma zaś statusu odrębnego komunikatu, tj.

Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
1. umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
a) mocne strony dziecka: dziecko miłe i grzeczne, otwarte w stosunku do innych, lubiane przez rówieśników i dzieci młodsze; ma dobre relacje z dorosłymi; obowiązkowe i wytrwałe, chętnie wszystkim pomaga;

Łączę pozdrowienia

Bartłomiej Cieśla