Czy w sformułowanie „Chmura pełznie jak żółw” występuje ożywienie?

Pełzać w odniesieniu do ludzi i zwierząt to czasownik oznaczający powolne poruszanie się, zestawienie go z chmurą sprawi, że nadamy jej cechy istot żywych. Chmura pełznie jak żółw jest zatem przykładem ożywienia (animizacji).

Katarzyna Burska