Dzień dobry, Państwu!
Czy można napisać:
Dokument sporządzono na papierze firmowym Sądu Rejonowego X z napisem w nagłówku…
Z poważaniem
Grażyna Król

Dzień dobry,
Pani Grażyno, byłabym ostrożna z używaniem określenia papier firmowy Sądu Rejonowego X, bowiem Sąd (jakiejkolwiek instancji) to nie firma, która zajmuje się biznesem. Papier firmowy jest bowiem używany do wszelkiego rodzaju kontaktów biznesowych (proszę zerknąć na stronę Koła Naukowego Edytorów UŁ). Fortunniejszy byłoby opis: dokument sporządzony przez Sąd Rejonowy X z nagłówkiem…

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka