Jak rozumieć określenie W.Putina pariasem na arenie międzynarodowej?

Słowo parias występuje w dwóch znaczeniach. Jak wskazuje „Wielki słownik języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego, po pierwsze to 'osoba w społeczeństwie indyjskim, która należy do jednej najniższych kast lub nie należy do żadnej kasty i przez to pozbawiana jest praw lub poddawana określonego rodzaju prześladowaniom’, po drugie zaś może odwoływać się do osoby wykluczonej i oznaczać kogoś, 'kto z jakiegoś powodu uważany jest za gorszego w danej grupie społecznej lub w danym środowisku’. Zwykle wyraz ten łączy się z dopełniaczem, np. parias Europy, parias świata. Przywołane w pytaniu określenie ma zatem podkreślać wykluczenie, nieakceptowanie.

Katarzyna Burska