Dzień dobry! Nurtuje mnie jeden problem ortograficzny – niedawno odbyło się w Łodzi dyktando, w którym padło sformułowanie „Park Śledzia”. Czy pisownia wyrazu „park” jest tutaj poprawna? Wiem, że w słowniku ortograficznym jest reguła, która mówi, ze nazwy gatunkowe (np. park, ulica, aleja) piszemy małą literą. Dlaczego zatem organizatorzy w wersji tekstowej dyktanda napisali oba człony wielkimi? Czy jest to jakiś wyjątek? Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości.

Park Staromiejski w Łodzi nazywany jest zwyczajowo Parkiem Śledzia. Ponieważ nie jest to nazwa oficjalna, rozstrzygnięcia jej pisowni nie mogą być arbitralne. Można przyjąć, iż wyraz park wchodzi w skład nazwy obiektu, co uzasadniałoby pisownię obu członów wielkimi literami. Z drugiej strony, zgodnie z przepisami ortograficznymi, wyraz uściślający, który poprzedza nazwę, powinien być pisany małą literą, a więc park Śledzia (tak jak park Dreszera, ulica Długa, plac Grunwaldzki). Autorzy dyktanda powinni rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące pisowni tej nieoficjalnej nazwy na korzyść piszącego.

Katarzyna Jachimowska, konsultacja – Sławomira Tomaszewska