Dzień dobry!
Czy czasopismo poświęcone pedagogice muzyki to czasopismo pedagogiczno-muzyczne (z łącznikiem) czy pedagogicznomuzyczne (pisane łącznie)?
Z góry dziękuję za odpowiedź

O pisowni przymiotników złożonych w polszczyźnie decydują relacje zachodzące między ich członami. Jeżeli oba elementy danego wyrażenia (są równorzędne znaczeniowo), stosujemy pisownię z łącznikiem, np.: czerwono-zielony, południowo-zachodni, bo [czerwony i zielony; południowy i zachodni]. Kiedy pierwszy składnik wyrażenia dookreśla drugi, wówczas stosujemy zapis łączny, np.: jasnozielony (= zielony o jasnym odcieniu), rzymskokatolicki (= katolicki, o obrządku łacińskim, rzymskim).

       Trudno jest mi wnioskować, jaki charakter ma czasopismo, o które Pani pyta. Jeżeli jego tematyka obejmuje w takim samym stopniu pedagogikę i muzykę, to uzasadniony będzie zapis czasopismo pedagogiczno-muzyczne. Jeśli periodyk jest poświęcony nauczaniu muzyki, czyli temu aspektowi działalności muzycznej, na który wskazuje przymiotnik: pedagogiczny, to poprawna będzie postać czasopismo pedagogicznomuzyczne.

 Beata Burska-Ratajczyk

Źródła:

red. A. Markowski, Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa 1999, s. XLV.

E. Polański, A. Skudrzykowa, Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej, Warszawa 2003, s. 7 – 8.