pisownia z bym w zdaniu. ” stroiłabym” czy „stroiła bym”

W połączeniu z czasownikami w formie osobowej cząstkę bym zapisujemy łącznie.

Łączę pozdrowienia

Bartłomiej Cieśla