Dlaczego w różny sposób zapisuje się słowa naprawdę i na pewno? Kiedy stosujemy dany zapis?

 

Wyrażenia przyimkowe piszemy w języku polskim rozdzielnie. Przyimek jest w nich oddzielony od rzeczownika (np. na stole, w domu, do supermarketu, za lasem), zaimka (np. przy tobie, obok niej, na sobie) lub liczebnika (np. przy dwóch, na drugie). Tak jest także w wyrażeniu, które pojawiło się w pytaniu, czyli w na pewno – zawsze napiszemy je rozdzielnie.

Wyjątkiem od tej zasady jest naprawdę pisane łącznie. Słowo to jest partykułą, którą przekonujemy kogoś, że mamy rację, oraz potwierdzamy prawdziwość tego, co powiedzieliśmy, np. Naprawdę wczoraj załatwiłam tę sprawę.

Warto jednak zaznaczyć, że są w polszczyźnie sytuacje, w których naprawdę należy napisać rozłącznie. Opisuje je Jerzy Bralczyk:

„Czy naprawdę na pewno piszemy łącznie? Tak, na pewno i naprawdę – gdy chcemy kogoś przekonać lub w przekonaniu utwierdzić. Bo możemy spotkać także te dwa słowa: na i prawdę zapisane obok siebie słusznie z osobna – gdy przyimek na łączymy z rzeczownikiem prawda.” (Źródło: Słownik języka polskiego PWN)

Na przykład: Liczę na prawdę w pana wypowiedzi.

Agnieszka Wierzbicka