Witam
Bardzo proszę o poradę w sprawie skrótów nazw oddziałów wojskowych. Czy dla nazwy „2. Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej” prawidłowy będzie zapis „2. DPLeg. AK”? Czy dla nazwy „3. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej” prawidłowy będzie zapis „3. ppleg. AK”? Czy dla nazwy „72. Pułk Piechoty Armii Krajowej” prawidłowy będzie zapis „72. pp AK”. Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.
Pozdrawiam
Marcin Sołtysiak

Szanowny Panie,

pisownia skrótów jednostek wojskowych nie jest ustabilizowana. Niektóre ich warianty można jednak uznać za powszechne, a przez to komunikatywne. Notowane są w Słowniku skrótów Józefa Parucha (1970) i Wielkim słowniku skrótów i skrótowców Piotra Müldnera-Nieckowskiego (2007): dla dywizji piechoty legionów – DPLeg; dla pułku piechoty legionów – ppleg; dla pułku piechoty – pp lub PP Wszystkie skróty zapisywane są bez kropek. Skrótowi może towarzyszyć cyfra (jeśli rzymska to bez kropki, jeśli arabska – to wariantywnie z kropką lub bez niej) i skrótowiec AK.

Na koniec uwaga ortograficzna: jeśli wymienione przez Pana nazwy odnoszone są do konkretnych jednostek wojskowych, mają wówczas status nazw własnych i należy zapisywać je wielkimi literami; jeśli użyte zostają jako nazwy pospolite, zapisujemy je małymi literami, np. Marek służył w dwóch dywizjach piechoty (idzie tu o typ jednostki).

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla