Nazwy leków (np. cyklosporyna, apremilast, inhibitory IL-23, metotreksat) powinny być zapisane z dużej czy małej litery?

Podane przez Panią wyrazy nie tyle są nazwami leków, co substancji czynnych, które w konkretnych lekach występują. Zaliczamy je do nazw pospolitych i piszemy małą literą. Ta sama substancja może występować w wielu lekach, które mają różne nazwy handlowe. Tak jest np. w przypadku paracetamolu, który występuje w preparatach o nazwach: Apap, Calpol, Codipar, Efferalgan, Pedicetamol, Panadol, Paracetamol Farmina, Paracetamol Hasco, Paracetamol Galena. Do pisowni nazw leków stosuje się taką zasadę, jak do nazw samochodów i innych wyrobów przemysłowych: gdy piszemy o nazwach marek i firm używamy dużej litery, a gdy mamy na myśli konkretne leki mające formę materialną, to stosujemy małą literę. Napiszemy zatem: „gorączkę szybko obniża Panadol”, ale: „muszę wziąć dwa panadole”.

Anita Pawłowska-Kościelniak