Czy nazwę Golub Dobrzyn piszemy z myslnikiem czy nie?

Zgodnie z zaleceniami Rady Języka Polskiego z 2003 r. nazwę Golub-Dobrzyń powinniśmy zapisywać z łącznikiem, bowiem identyfikuje ona miejscowość powstałą z dwóch autonomicznych organizmów miejskich: Golubia (położonego w dawnej ziemi chełmińskiej w zakolu po prawej stronie rzeki) i Dobrzynia (niegdyś przedmieścia Golubia, znajdującego się na przeciwległym brzegu w ziemi dobrzyńskiej).

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka