Jak powinna wyglądać prawidłowa forma czasownika dokonanego od ciorać (się): ściorać (się) czy zciorać (się)? 

Jeżeli czasownik niedokonany zaczyna się połączeniem liter ci, wówczas zmieniający jego aspekt przedrostek z– występuje w pisowni jako ś-, np. ściąć, ściągnąć, ścichnąć, ścisnąć, ściszyć itp., a zatem czasownik dokonany od ciorać zapiszemy jako ściorać.

Izabela Różycka