Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź w zakresie poprawnej pisowni języka polskiego.  Czy słowo niewezwania w kontekście niżej zapisanego zdania należy pisać łącznie czy rozłącznie. Ja uważam, że jest to rzeczownik i należy pisać to słowo łącznie.
Mam dylemat w zapisaniu wyrazu niewezwania w nw. zdaniu, tj.
Nawiązując natomiast do zarzutu niewezwania przez organ Strony do uzupełnienia wniosku w zakresie (…).
Wielkie dzięki

Reguła ortograficzna dotycząca pisowni partykuły nie z różnymi częściami mowy rozstrzyga jednoznacznie – z rzeczownikami piszemy ją łącznie, a wyraz wezwanie jest rzeczownikiem. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy przeciwstawiają się sobie dwie treści, np. w kontekście: Było to nie wezwanie, ale zaproszenie. A zatem ma Pani rację, że w przytoczonym przykładzie rzeczownik niewezwanie został zapisany poprawnie.

Izabela Różycka