Witam serdecznie:)
Dziś chciałabym podpytać o takie słowo jak „zagranicą”
Kiedy używac powinniśmy wyrażeń „za granicą” a kiedy „zagranicą”?
Czy w takim zdaniu:
” Zagranicą mieliśmy do czynienia z pierwszą od lat decyzją amerykańskiego banku centralnego o podniesieniu stóp procentowych….” jest to słowo użyte poprawnie?
 

Rzeczownik zagranica oznacza `kraje leżące poza granicami danego państwa` i wywodzi się od wyrażenia przyimkowego za granicą. W tym znaczeniu, tzn. `obce kraje`, stosujemy pisownię łączną, np.: Przed tygodniem wrócili z zagranicy `z obcego kraju`; Pozdrowienia z zagranicy.

W wyrażeniach za granicą w zn. `za linią graniczną`, zza granicy w zn. `zza linii granicznej` obowiązuje pisownia rozdzielna, np.: Siostra mieszka od roku za granicą; W wakacje wyjeżdżam za granicę.

Zapis taki stosujemy także w zn. `za linię graniczną` i `do obcego kraju`, np.: Pisarz przez kilka lat przebywał za granicą `za linią graniczną` i `w obcym kraju`; Mieszkał w kraju i za granicą `w kraju (własnym) i w obcym kraju`.

W przytoczonym fragmencie rzeczownik został użyty zgodnie z obowiązującymi regułami.

Beata Burska-Ratajczyk