Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy pisowni wielką i małą literą stanowisk i działów w firmie. Chodzi o sytuacje, gdy nie podajemy pełnej nazwy stanowiska i działu.
Np. Dział Marketingu HCP oraz Działy Wsparcia Sprzedaży i Marketingu w skrócie nazywane są Działem Marketingu. Nazwa stanowiska Starszy Przedstawiciel Medyczny to Przedstawiciel Medyczny. Opisując wydarzenia firmowe powinniśmy pisać „spotkały się działy marketingu i sprzedaży” czy „Działy Marketingu i Sprzedaży”? „Nasi przedstawiciele medyczni i apteczni” czy „Nasi Przedstawiciele Medyczni i Apteczni”?
W firmie przyjęło się pisać nazwy działów wielką literą, większość chętnie stosuje to także do stanowisk (nawet, gdy nie jest to pełna nazwa). Bardzo proszę o pomoc – jakie powinniśmy przyjąć zasady co do tej pisowni?

Pozdrawiam
Anna Robak-Reczek

Reguły ortograficzne wskazują, że wielką literą można zapisać (ale nie jest to obligatoryjne) skrócone nazwy instytucji i ich działów, których pełna nazwa została wymieniona wcześniej, np. W Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ prowadzone są badania nad kulturą języka. Pracownicy Zakładu (lub: zakładu) udzielają porad językowych. W przytoczonych przykładach – jako że nie przywoływano wcześniej pełnej nazwy – sugerowałabym użycie małych liter, np. spotkali się pracownicy działów marketingu i sprzedaży.

Nazwy stanowisk, funkcji i tytułów powinny być zapisywane małymi literami, użycie wielkich liter w sformułowaniu Nasi Przedstawiciele Medyczni i Apteczni byłoby zatem wyraźnym nadużyciem.

Katarzyna Burska