Kolega poprawia mnie kiedy mówię „wzajemna współpraca”. Czy ma rację?
Pozdrawiam

 

W przedstawionym w pytaniu zwrocie wzajemna współpraca mamy do czynienia z błędem logicznym. Jest to błąd zaliczany do błędów słownikowych, a wiec związany z niewłaściwym użyciem wyrazów. Taki błąd określamy mianem pleonazmu – jest to niepoprawne wyrażenie składające się z co najmniej dwóch wyrazów, w którym jeden z nich jest podrzędny gramatycznie (wzajemna) i powtarza niepotrzebnie część treści wyrazu nadrzędnego (współpraca). Należy tu zwrócić uwagę na znaczenia obu wyrazów – wzajemna, czyli «dokonywana lub okazywana nawzajem przez obie strony» i współpraca «działalność prowadzona wspólnie przez jakieś osoby, instytucje lub państwa». Wyrazy te są synonimiczne – użycie ich w sąsiedztwie jest połączeniem nadmiarowym.

Agnieszka Wierzbicka