Wyśmiano mnie gdy powiedziałam, że teraz rzadko chodzę po sklepach. Podobno nie jestem taka wielka , żebym mogła chodzić po sklepach , tylko do sklepów.

Przyimek po wraz z towarzyszącym rzeczownikiem tworzy określenia miejsc objętych opisywaną czynnością. Możemy np. chodzić po lesie (takie połączenie notuje internetowy Słownik języka polskiego PWN), chodzić po salach pałacu czy nocować po hotelach (obie te kolokacje podaje Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN). W Wielkim słowniku języka polskiego PAN wśród zestawień ilustrujących użycie wyrazu SKLEP znalazły się zwroty: przejść, szukać, wędrować po sklepach.

Połączenie wskazane w pytaniu jest używane często i zasadniczo uznawane za poprawne. W odczuciu wielu użytkowników polszczyzny, również moim, ma jednak nacechowanie potoczne. Sugerowałbym ograniczyć jego użycie do sytuacji nieoficjalnych.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla