Szanowni Państwo,

Chciałabym poprosić o podanie etymologii słowa „przeznaczenie” (Synonim los).

Dziękuję I pozdrawiam,
Krystyna

Wyraz przeznaczenie jest derywatem od czasownika przeznaczyć, a ten z kolei — od znaczyć. W słownikach etymologicznych znajdujemy informację, że znaczyć pochodzi od psł. *značiti 'opatrywać znakiem, oznaczeniem, oznaczać, być ważnym’, które jest czasownikiem od prasłowiańskiego rzeczownika *znakъ 'oznaczenie, oznaka, znak’. Pojawienie się słowa przeznaczenie w języku polskim datowane jest na II połowę XVI wieku.

Katarzyna Burska