Szanowni Państwo,
mam pytanie odnośnie wyrażenia „poczet sztandarowy”.
Przygotowuję dyplomy za „godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 113 w poczcie sztandarowym”. Czy w podanym sformułowaniu oba słowa powinny być napisane małą literą czy dużą?
Z poważaniem,
Joanna Dera

Poczet sztandarowy nie jest nazwą własną, oba człony należy zatem napisać małą literą. Przy okazji przypominam, że na dyplomie powinna się znaleźć pełna nazwa szkoły (w podanym przykładzie brakuje miejscowości), a wszystkie wyrazy wchodzące w jej skład – poza spójnikami, przyimkami i skrótami – należy napisać wielką literą.

Katarzyna Burska