Czy zdanie jest poprawne:” Spotkamy się pod szkołą”?

 Przyimek pod tworzy wyrażenia, które określają zlokalizowanie czegoś w pobliżu jakiegoś przedmiotu, zwykle górującego pod względem wielkości lub wysokości (np. dom pod lasem czy mieszkać pod Warszawą), zatem zdanie „Spotkamy się pod szkołą” jest poprawne.

Anita Pawłowska-Kościelniak