Dzień dobry, właściwą formą jest „podkupywanie pracowników”, czy „podkupowanie pracowników”?

Rzeczownik podkupywanie // podkupowanie jest to tzw. rzeczownikowa nazwa czynności utworzona od czasownika podkupywać // podkupować. Jak widać, już w motywującym czasowniku istnieją budzące wątpliwości dwie formy oboczne. Dotyczące ich rozstrzygnięcia poprawnościowe są przykładem zmiany normy językowej. Wydany w 1980 roku Słownik poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego uznawał formę podkupować za błąd językowy, natomiast prezentujący obecnie obowiązującą normę Słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego traktuje obie formy jako dopuszczalne. A zatem możliwe jest zarówno podkupywanie jak i podkupowanie pracowników.

Izabela Różycka