Dzień dobry,

bardzo proszę o pomoc i wskazanie poprawnej formy (intencja zdania jest taka, iż ja i Adam zdobyliśmy jakąś nagrodę/pojechaliśmy wspólnie na wycieczkę):

Razem z/wraz z Adamem zdobyłem nagrodę/pojechałem na wycieczkę.
Razem z/wraz z Adamem zdobyliśmy nagrodę/pojechaliśmy na wycieczkę.

Zdobyłem nagrodę wraz z/razem z Adamem.
Zdobyliśmy nagrodę wraz z/razem z Adamem.

Pozdrawiam serdecznie

Leksemom razem i wraz można przypisać taką samą definicję, tj. 'wspólnie z kimś innym’. W połączeniu z przyimkiem z i narzędnikiem konstrukcje te będą wskazywały osobę towarzyszącą komuś lub robiącą coś z kimś wspólnie. Forma orzeczenia będzie nas informowała o wkładzie drugiej osoby w wykonywaną czynność. Jeśli użyjemy liczby mnogiej, podkreślimy równorzędność obu wykonawców czynności. Jeśli zdecydujemy się na orzeczenie w liczbie pojedynczej, damy do zrozumienia, że druga osoba w znacznie mniejszym stopniu była zaangażowana w daną czynność. Słowem – o wyborze formy orzeczenia decydują względy semantyczne.

Katarzyna Burska