Szanowni Państwo,
czy redagując oficjalne pismo w imieniu firmy, a podpisując je własnym nazwiskiem jako osoba upoważniona do składania podpisu, należy stosować liczbę pojedynczą czy mnogą w całej treści dokumentu ? Np. „W załączeniu przesyłamy” czy „W załączeniu przesyłam”; „Zwracamy się z prośbą” czy „Zwracam się z prośbą” ?
Oraz, które z poniższych zdań byłoby poprawne zamieścić w tego samego typu piśmie [co istotne: pismo byłoby podpisywane z imienia i nazwiska przez Jana Nowaka]: „Oświadczamy, że Pan Jan Nowak został upoważniony przez XXX do składania wniosku w imieniu (…) w związku z powyższym załączamy opłatę za (…)” czy też „Oświadczam, że zostałem upoważniony przez XXX do składania wniosku w imieniu (…) w związku z powyższym załączamy opłatę za (…)”.

Pozdrawiam serdecznie
Adam Ostrowski

Dzień dobry,
logicznym rozwiązaniem w opisanej przez Pana sytuacji będzie na pewno użycie liczby pojedynczej, ponieważ to Pan podpisuje się pod pismem, a nie cała firma.
Jeśli chodzi o drugą część pytania – zdecydowanie druga propozycja (choć z niewielką modyfikacją): „Oświadczam, że zostałem upoważniony przez XXX do składania wniosku w imieniu (…) w związku z powyższym załączam informację o opłacie za (…)”. Choć możne lepiej zastąpić ją formułą: „Na mocy nadanego mi przez… upoważnienia do składania wniosku w imieniu (…), załączam informację o opłacie za…”.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka

PS Przepraszamy za tak długą zwłokę w odpowiedzi – wynikła ona z przyczyn technicznych, niezależnych od nas.