Bardzo proszę o pomoc. Od których wyrazów zostały utworzone te: internautek, emiątko, lekarzyna, kakadzisko, zwalentynkować, rozserfować się. Proszę o pomoc.

Aby znaleźć podstawę słowotwórczą jakiegokolwiek wyrazu, najlepiej utworzyć jest parafrazę słowotwórczą, czyli taką definicję wyrazu pochodnego, która będzie w sobie zawierała wyraz podstawowy (np. kwiatek <- kwiat 'mały kwiat’, babisko <- baba 'pogardliwie o babie’, napisać <- pisać 'skończyć pisać’). Podstawami wyrazów przytoczonych w pytaniu są: internautek <- internauta; emiątko <- emu; lekarzyna <- lekarz; kakadzisko <- kakadu; zwalentynkować <- walentynki; rozserfować się <- serfować.

Katarzyna Burska