Dzień dobry!
Kolega z pracy zawzięcie walczy ze zdaniami rozpoczynającymi się od „Mimo”, „Mimo iż”, zmieniając je na „Pomimo”, „Pomimo iż”. Czy rzeczywiście błędem jest zacząć zdanie od „mimo”? 

Pomimo iż – spójnik o znaczeniu ‘chociaż’; to samo co pomimo że, mimo że, mimo iż.

Uwaga: przecinek stawiamy przed całym spójnikiem złożonym, nie rozdzielamy jego członów, a więc np. Książkę opublikowano, pomimo że przekład budził liczne zastrzeżenia. Wizyta  udała się, mimo że wiele osób wątpiło w jej celowość. Mimo że film był długi, nikt nie wyszedł z jego projekcji.

Pomimo – przyimek łączący się z rzeczownikiem w dopełniaczu o znaczeniu ‘niezależnie od tego, co nazywa przyłączany rzeczownik’. To samo co mimo, np. Pomimo (mimo) bólu głowy przyszedł do pracy.

Odpowiadając wprost na pytanie – nie jest błędem rozpoczynanie zdania od mimo.

Katarzyna Jachimowska