Witam, potrzebuję wyjaśnienia, czy istnieje forma ponamalowywał rysunki, podobnie jak pozamalowywał rysunki? Dziękuje bardzo.

Od niedokonanego czasownika malować za pomocą rozmaitych przedrostków można utworzyć liczne czasowniki dokonane. Wśród nich wyróżniamy tzw. czyste pary aspektowe, czyli czasowniki różniące się od wyrazu podstawowego tylko innym sposobem przedstawienia sytuacji (jako skończonej, a nie trwającej), np. namalować, pomalować, umalować czyli 'skończyć malować’ oraz takie czasowniki, w przypadku których przedrostek, oprócz zmiany aspektu, zmienia także nieco znaczenie nowych wyrazów (zamalować 'całą powierzchnię’, domalować 'dodać, malując’, przemalować 'zmienić, malując’, podmalować 'trochę’, itp). Od tych ostatnich można dalej tworzyć kolejne czasowniki, np. zamalowywać, domalowywać, przemalowywać, podmalowywać, natomiast od tych pierwszych takich form się nie tworzy – nie ma czasowników *namalowywać, *umalowywać czy *pomalowywać. Skoro nie ma takich czasowników, to nie jest także możliwa forma utworzona od nich za pomocą kolejnego przedrostka.

Warto także zwrócić uwagę, że takie czasowniki jak pozamalowywać, chociaż utworzone zgodnie z regułami słowotwórczymi i poprawne, są dość kłopotliwe ze względu na długość i skomplikowaną budowę. Zdecydowanie łatwiej i lepiej byłoby używać form prostszych, np. Zamalował rysunki.

Izabela Różycka