W zdaniu:
,,Szaleńcowi Sza. nawet w grobie mu się przewróciło,, świadomie użyłem ,,mu,, nawiązując do ,,w głowie mu się przewróciło,,. Zdanie brzmi zabawnie, ale czy poprawnie?
Oczywiście mogę napisać:
Szaleńcowi Sza. nawet w grobie się przewróciło.
Czy wtedy jednak czegoś ulotnego się nie traci?
Dziękuję i pozdrawiam,
Andrzej Coryell

Norma językowa dotyczy przede wszystkim tekstów o charakterze użytkowym, czyli takich, w których głównym celem jest sprawna komunikacja, tj. w miarę precyzyjne przekazywanie informacji i intencji rozmówców. W tekstach artystycznych, w których ważne są przede wszystkim walory estetyczne wypowiedzi, jej oryginalność, niepowtarzalność, niezwykłość, rozstrzygnięcie, czy dana forma jest poprawna, czy nie, nie jest możliwe, ponieważ pozbawiło by autora swobody twórczej (licentia poetica). Tutaj autor, tworząc np. niezwykłą metaforę, musi zaryzykować i poddać się pod osąd odbiorców nie ze względu na poprawność, ale na wrażenie, jakie dana konstrukcja językowa na nich wywarła, jakie interpretacje umożliwiła itp. A zatem, czy zdanie powinno brzmieć tak, jak w pierwszej wersji, czy tak jak w drugiej, pozostaje do uznania autora.

Izabela Różycka