Dzień dobry,
W języku angielskim występuje słowo „the Message”, które można tłumaczyć mi. jako wiadomość, przesłanie, poselstwo. W kontekście historycznym, chciałbym przetłumaczyć na „poselstwo”. Słowo „poselstwo” wydaje się być archaizmem. Czy w języku polskim można zastosować zwrot „przekazano poselstwo” w sensie np. władca państwa, król wysłał list (z pewną treścią) dyplomatyczny do innego władcy?
Wydaje mi się, że tak, ale poproszę o opinię i podanie źródła z literatury.
Pozdrawiam.
Daniel Mędrak

Przejrzałem wszystkie najważniejsze słowniki języka polskiego (dokładnie 6 źródeł) i w żadnym nie znalazłem tego wyrazu w znaczeniu 'wiadomość’. Pobieżny przegląd współczesnych tekstów pozwala stwierdzić, że słowo to często występuje w dyskursie religijnym. Przykładowy zwrot: mam dla was poselstwo wskazywać może na religijne przesłanie, pouczenie, moralną wskazówkę itd.

Najwięcej wariantów znaczeniowych tego leksemu wynotowano w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. W leksykonie tym można znaleźć informację, że poselstwo to 1. 'placówka dyplomatyczna’, 2. 'posłowie wysłani w jakiejś sprawie’, 3. 'polecenie, jakie powierza się do załatwienia posłowi’ (to znaczenie przestarzałe), 4. 'godność, funkcja posła’, 5. 'sprawowanie funkcji poselskiej’, 6. 'ogół posłów’. Co ciekawe zdania, które ilustrują znaczenie trzecie, odpowiadają treści, której dopatruje się Pan w tym słowie, myślę, że nawet bardziej niż opisowi proponowanemu przez redaktorów: zdanie 1: Nie wiadomo dokładniej, jaka była treść poselstwa Przecława Wąwelskiego do Elżbiety; zdanie 2: Posłowie wołoscy zbliżyli się do króla, pokłonili mu się z wielkim respektem i zaraz zaczęli przedkładać swoje poselstwa; zdanie 3. Zapomniałem na wieki, że mam do WPana także poselstwo. Wydaje się, że w każdym z tych wypowiedzeń poselstwo to przede wszystkim 'wiadomość’.

Gdyby nawet uznać, że autorzy słowników niesłusznie pomijają wariant znaczeniowy, o którym wspomniał Pan w wiadomości, trzeba podkreślić, że poselstwo w takim znaczeniu to wyraz zdecydowanie przestarzały. W tekście historycznym lepiej byłoby użyć standardowego współczesnego odpowiednika.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla