Czy ze względu na stopień rozpowszechnienia można już uznać formę czasownika „pójść” w pierwszej osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego w czasie przyszłym: poszłem? (np. w zdaniu: Wczoraj poszłem do sklepu.)? Dotyczy to również form dokonanych: wyszłem, przyszłem. Często spotyka się wymienione formy w języku potocznym. Czy nadal uważane są za błędne? Bardzo proszę o możliwe szybką odpowiedz

Z wyrazami szacunku
Wiktor Cedro

To, że danej formy powszechnie się używa, nie oznacza, że jest ona poprawna. Czasowniki poszłem, wyszłem, przyszłem są błędne, a posługiwanie się nimi świadczy o małym stopniu świadomości językowej użytkowników. Podkreślmy zatem raz jeszcze: poprawne formy to poszedłem, wyszedłem, przyszedłem. I istnieje małe prawdopodobieństwo, by miało się to wkrótce zmienić.

Katarzyna Burska