Witam, jak jest poprawnie: Miniklawiatura kompatybilna ze Smart TV, TV Box, konsolą czy Miniklawiatura kompatybilna ze Smart TV, z TV Box, z konsolą. Czy trzeba zawsze dopisywać „z”?

Nie ma potrzeby powtarzania przyimka w przytoczonym przykładzie, wszystkie wymienione elementy pozostają ze sobą w relacjach współrzędnych. Pominięcie przyimka z nie spowoduje zakłóceń komunikacyjnych. 

Katarzyna Burska