Dzień dobry,
zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w interpretacji niżej przedstawionego zapisu:
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien wykazać, że „wykonał zdjęcia lotnicze i ortofotomapę dla obszarów z dominacją roślinności naturalnej i półnaturalnej, o powierzchni co najmniej 150 km²”. Jak należy interpretować tak sformułowany warunek? Czy z tak sformułowanego warunku wynika, że Wykonawca:
1) wykonał zdjęcia dla obszarów, w których roślinność naturalna i półnaturalna zajmuje co najmniej 150 km2?
2) wykonał zdjęcia dla obszarów o powierzchni co najmniej 150 km2, w których dominuje (zajmuje ponad 50% powierzchni obszaru) roślinność naturalna i półnaturalna? Np. wykonał zdjęcia dla obszaru o powierzchni 300 km2, w którym roślinność naturalna zajmowała powierzchnię 155 km2.
3) wykonał zdjęcia dla obszarów o powierzchni co najmniej 150 km2, w których roślinność naturalna i półnaturalna zajmuje powierzchnię większą niż 75 km2 (tj. zajmuje ponad 50% powierzchni minimalnego obszaru wykonania zdjęć lotniczych i ortofotomapy)? Np. wykonał zdjęcia dla obszaru o powierzchni 300 km2, w którym roślinność naturalna zajmowała powierzchnię 76 km2.
Z góry dziękuję za pomoc i rozwianie wątpliwości.
KT

Ponieważ jako Poradnia Językowa nie rozstrzygamy sporów natury prawnej, nie mogę udzielić wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie. Wspomnę tylko, że treść cytowanego zdania budzi wątpliwości interpretacyjne.

Gdy tekst urzędowy lub prawny sformułowany jest nieprecyzyjnie, warto skontaktować się z jego nadawcą (instytucją lub urzędnikiem).

Bartłomiej Cieśla