Szanowni Państwo,
w Internecie powszechnie jest używany wyraz progamer (pro gamer, pro-gamer, ProGamer) na określenie zawodowego gracza w gry komputerowe. Czy użycie tego wyrazu można już uznać za poprawne, a jeśli tak, to jak go zapisać?
Pozdrawiam serdecznie
Alicja Kaszyńska

Progamer to inaczej ‘osoba, która zawodowo gra w gry komputerowe’. Pierwszy człon, pochodzący od przymiotnika professional, oznacza ‘profesjonalistę, zawodowca’, drugi – gracza. Z pewnością jest to wyraz nacechowany środowiskowo, mieszczący się w polszczyźnie osób grających w gry komputerowe.

Pisownia tej jednostki istotnie wymaga standaryzacji. Ponieważ nie jest nazwą własną, nie można znaleźć argumentu, by zapisywać ją wielkimi literami. Pod względem formalnym jest to rzeczownik złożony, którego pierwszy człon został ucięty. Tego typu jednostki traktujemy jako jedną całość, a ich człony zapisujemy bez odstępu.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla