Czy wyrażenia „jak trzeba” i „jak należy” (w znaczeniu „należycie, poprawnie, porządnie”) powinno się poprzedzać przecinkiem? Dla przykładu: „Zrób to jak należy!” czy „Zrób to, jak należy!”? Profesor Mirosław Bańko w jednej z porad (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/jak-mogl-jak-nalezy;12690.html) radzi, aby poprzedzać takie wyrażenia przecinkiem, ale ja tam przecinka „nie słyszę” i nie pasuje mi on tam.

W poradnikach interpunkcyjnych można znaleźć informację, że jeśli zdanie podrzędne ma postać sfrazeologizowaną i nie należy go rozumieć dosłownie, to nie oddziela się go przecinkiem od zdania nadrzędnego. Czasem jednak trudno jednoznacznie wskazać, czy dane określenie jest związkiem frazeologicznym – w przypadku małego stopnia sfrazeologizowania wydzielenie go przecinkiem od reszty wypowiedzenia nie będzie błędem. Wydaje się, że przytoczone w pytaniu zwroty można potraktować jako utarte połączenia, a zatem wyodrębnienie ich przecinkiem nie jest konieczne.

Katarzyna Burska