Jak poprawnie napisać: Przedszkole Publiczne czy Publiczne Przedszkole i z czego to wynika.
Pozdrawiam J.Szafarz

O sposobie zapisu i szyku wyrazów tworzących nazwę własną decydują proste zasady logiki językowej. W wieloczłonowych nazwach własnych, szczególnie składających się z dwóch wyrazów, pierwszy element wskazuje konkretny urząd, organ czy instytucję; drugi – precyzuje ich charakter, przeznaczenie, zakres, np.: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające Zawodowe dla Dorosłych; Przedszkole Miejskie Integracyjne, Przedszkole Gminne, Przedszkole Samorządowe; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Prokuratura Rejonowa w Lesznie.

Przymiotnik publiczne, który występuje we wskazanym połączeniu, podkreśla w nazwie rodzaj placówki oświatowej, która w tym przypadku nie jest instytucją prywatną.

Beata Burska-Ratajczyk