Mam pytanie jak należy napisać ,przełączać, przełanczać. Proszę o pomoc.

Od dokonanego czasownika przełączyć tworzy się tzw. wtórny niedokonany czasownik w formie przełączać, tzn. z zachowaniem samogłoski nosowej ą (o nosowe).  Zamiana rdzennej samogłoski o na a (np. wykończyć : wykańczać) występuje wtedy, kiedy jest to samogłoska ustna.

Izabela Różycka