Jak przenieść wyraz Rzymskokatolickiego do następnej linijki?

Przenosząc przymiotnik rzymskokatolickiego do następnego wersu, możemy wykorzystać jeden z dwóch sposobów: rzym-sko-ka-to-lic-kie-go. Przy okazji zwracam uwagę, że wyraz ten powinien być napisany od małej litery, chyba że byłby integralną częścią nazwy własnej.

Katarzyna Burska